< VISSZA

Csángó bájolás - Kanalas Éva filmje


Magyar néprajzi dokumentumfilm, 101 perc, 2022
csángó magyar nyelven

Időpontok:

Rendező: Kanalas Éva

Vágó: Felföldi Zsolt

Díszbemutató 2022. április 23-án 17 órakor.

Díszvendégek: MOLDVAI CSÁNGÓ ASSZONYOK és Dr. NYISZTOR TINKA etnográfus
Köszöntőt mond: HARANGOZÓ IMRE néprajzkutató

Moldva, a híres tartomány a Kárpátok keleti lejtőjén. A Szeret folyó mentén fekvő csángó magyar falvakban: Pusztina, Bogdánfalva, Lujzi-kalugor, Lészped, Kostelek, Kelgyest volt a kutatómunka helyszíne és Szabófalva, ahol a sziszegős nyelvjárás utolsó pillanatait is megörökíthettem.

A filmalkotással tiszteletemet és köszönetemet szeretném kifejezni azon moldvai csángó asszonyok előtt, akiktől tanultam, hogy ezek az énekek, imádságok, ráolvasások, gyógyítások maradjanak meg, ne "vejszenek" el!

A moldvai csángók körében saját szándékomból 1991-től napjainkig végzek etno-folklór kutatásokat.
A filmben szereplő felvételeket a 2008-as gyűjtőút alkalmával dokumentáltam. Csángó asszonyok, sorsok, népdalok, balladák, archaikus népi imádságok, szentes Mária énekek, amelyekért újból és újból útra keltem Moldvába. Ezt láthatjuk a filmben.

Pénteki imádságokat, Újhold köszöntőt, bubarengetőt, jóslást kukoricaszemekből, énekeket 
"Jézus gecemáni kertben", „vízvetést igézettől”. Reám vetette Anna néni. Meg voltam igézve. Gyakran éreztem Moldvában, hogy szent földön járok. Mária s az Isten jelenléte és őseink hite itt varázslatos időutazásban jelenik meg! 

„…Áldott vagy te az asszonyállatok között…”, Nyici néni Pusztinában így mondta el a szentolvasót, mely változat még a középkorból maradt ránk.

Aneta, aki mert nekem magyarul imádkozni, "Megzsengítének a mennyországban szent harangokat, Kálvária hedzsre kidzsűlének a szent andzsalok…". A következő találkozásunkkor azt kérdezte: 
Z’ imádságot mondod-e?"

Az archaikus sziszegős nyelvjárás zene a fülemnek. Köszönöm a jó Istennek hogy ezt meghallhattam, hogy elvitt Bika Ágneshez is, aki bubákat, gyerekeket gyógyított, s hogy Szabófalván megtaláltam az utolsó magyar nyelvű éneket. „Törökország messze vagyon, Z” én szeretőm benne vagyon… ”.

Bár sokan meghaltak már a filmben szereplő asszonyok közül, Mária segedelmével néhányan eljönnek a bemutatóra Dr. Nyisztor Tinka vezetésével a Szent István gyermekei ima csoport is vendégünk lesz. Kati nénit is elhozza, akiről egy külön filmet lehet készíteni. Nagy mesemondó és énekes!

2018-2021 között, a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíjprogramjának alkotójaként folytattam a gyűjtőmunkát. A moldvai csángó magyarok körében végzett etnográfiai gyűjtéseim eredményeként 2021. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján fejeztem be a CSÁNGÓ BÁJOLÁS című néprajzi dokumentumfilmet.

Ez lett a harmadik dokumentumfilm, amelyet elkészítettem. Ősi Hangok Ázsia Szívéből (2008), Adigzsi a Tuva Sámán (2018) és most a Csángó bájolás (2022). Nem terveztem, hogy dokumentumfilmes leszek. A néprajzi gyűjtéseim, a sorsom alakította ezt a pályát! A Babba Mária áldásával!

Jövögessenek megnézni e filmát!”

Kanalas Éva
Énekművész, gyűjtő, hangkutató


Pereg a film – valósággal elvarázsol ez a nyelv! (Engem, már úgy vagy négy évtizede!) Nem csupán az a csoda, az a bájolás, hogy beszélnek, hogy magyarul szólnak, hanem az is, amit, és ahogyan mondanak! Egy eltűnésre, feledésre ítéltetett – mégis élő, hitébe, nyelvébe kapaszkodó – piciny magyar néptöredék hangja szólal meg Kanalas Éva filmjében. S ez a hang nem a múltról szól, az ősi szavak nem csupán nyelvtörténeti emlékek! (Persze azok is, mégpedig igencsak becsesek!) Az arcok, a szavak, a gesztusok mintha az örök jelenidőből csendülnének fel! Abból az időből, amikor még ismertük a nap, a hold, de még a csillagok beszédét is! A bájolás korából, mikor az ember része volt a teremtés rendjének, szót értett növénnyel, állattal, az égen járó felhővel, az azt kergető széllel, de meg az éltető vízzel is…

„Elindult szép szűz leány Szent Margit, Szűz Máriának fátyolával, arany kendejével, Szent Antal titkával, Szent Ferenc kötelivel, Szent Mihálynak szárnyával, szárnyékával, Szent Benedek úrnak hétsinges olvasójával…”

Induljunk el mi is Évával, forduljunk bé Móduvába! Zárjuk szívünkbe az ott megszólalókat, ízleljük ezt az egészet, (épp úgy, mint a bartóki értelemben vett tiszta forrás vizét!), azután váltsuk életté, jövővé ezt a csodálatos gondolkodásmódot, nyelvet, a Csángó bájolás című film egész üzenetét!

Harangozó Imre – tanár, néprajzkutató

Az alkotó műve a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíjprogramjának támogatásával jött létre.
A film díszbemutatóját, az erdélyi és moldvai vetítéseket, a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. www.nka.hu
További támogató: Fonó Budai Zeneház

All right received! Minden jog fenntartva!

Jegyár: 1800 Ft

Pénztárnyitás: az első előadás előtt 30 perccel.
Pénztárzárás: az utolsó előadás kezdetét követően 15 perccel.
A kávézó a mozi nyitvatartási idejében tart nyitva.

© Uránia Nemzeti Filmszínház
Az Art-Mozi Egyesület tagmozija

1088 Budapest, Rákóczi út 21.

megközelítés
jegyinformáció
írjon nekünk!
közérdekű adatok
sajtó
Adatvédelmi tájékoztató